Karel PETERA

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta strojní

ENGLISH version of this page

Oddělení:
Ústav procesní a zpracovatelské techniky (Ú12118)
Centrum počítačových služeb (CPS)
Technická 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Místnost číslo B1-419, A1-205i
Tel.: +420 - 224 35 9949
Fax: +420 - 224 310 292 (podatelna)
E-mail: Karel Petera email
ORCID: 0000-0002-8551-1904
Funkce:
docent na Ú12118, systémový administrátor v CPS
Stručný popis současné činnosti:
výuka a výzkum na Ú12118, správa výpočetních serverů v CPS
Univerzitní a vědecké hodnosti:
1991, Ing., Fakulta strojní ČVUT
1999, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT
2019, doc., Fakulta strojní ČVUT
Profesionální dráha:
1991 - 1994, doktorand Katedry strojů a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl
1994 - dosud, systémový administrátor, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Centrum počítačových služeb
1995 - 2018, odborný asistent, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2019 - dosud, docent, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Výzkumné a profesionální zájmy:
Bioreaktory, přenos tepla a hmoty ve vícefázových systémech.
Numerická simulace, paralelní výpočty.
Administrace unixových systémů, WWW technologie.
Kurzy a přednášky:
Přenos hybnosti, tepla a hmoty - cvičení v anglickém jazyce pro zahraniční studenty
Difúzně separační pochody - cvičení v anglickém jazyce pro zahraniční studenty
Reaktory a bioreaktory - cvičení pro české studenty, přednášky a cvičení v anglickém jazyce pro zahraniční studenty
Modelování a řízení procesů - přednášky i cvičení, česky + anglicky
Projekty:
 • STČ. Elektronický systém přihlašování příspěvků na Konferenci studentské tvůrčí činnosti Strojní fakulty ČVUT, 2010 - 2019.
 • Volby do AS. Elektronický systém voleb prostřednictvím WWW do Akademického senátu Strojní fakulty ČVUT, 2000 - 2019.
 • Počítačová učebna pro náročné výpočetní metody, projekt FRVŠ č. 1531, 2008.
 • OTeS. Otevřený testovací systém: Elektronické systém skládání testů včetně číselných příkladů, náhodně generované pořadí otázek i odpovědí, HTML šablony, pro Linux, MS Windows, ... , 1997-2011.
 • AVIT. Aplikace AV/IT techniky v posluchárnách FS a jejich expanze do e-prostoru, projekt FRVŠ č. 1966, 2004.
 • Technická podpora pro vědecké a výzkumné výpočty. Řešitel grantu z programu INFRA 2 MŠMT ČR, 1998-2000.
 • K. Petera: Hodnocení předmětů a učitelů K218. WWW implementace elektronických formulářů a zpracování výsledků hodnocení předmětů a učitelů na K218, FS ČVUT Praha, 1998.
Vybrané publikace:
Nejaktuálnější publikace lze najít na ORCID.
 • Petera K., Ditl P.: Effect of pressure profile on evaluation of volumetric mass transfer coefficient k_La in bioreactors. Biochemical Engineering Journal, No. 5, 23--27, 2000.
 • Petera K., Roušar I., Ditl P.: Computer simulation of turbulent flow in a rectangular channel. ERCOFTAC bulletin, March, 2003 [Pictures]
 • Dostál M., Petera K.: Vacuum cooling of liquids: mathematical model. Journal of Food Engineering, 61, 533-539, 2004.
 • Papáček Š., Štys D., Dolínek P., Petera K.: Multicompartment/CFD modeling of transport and reaction processes in Couette-Taylor photobioreactor. Applied and Computational Mechanics, 1, 577-586, 2007.
 • Petera K., Dostál M., Rieger F.: Transient measurement of heat transfer coefficient in agitated vessel. Konference CHISA, Praha, 2008. [Paper]
 • Papáček Š., Petera K., Matonoha C., Štumbauer V.: Couette-Taylor photo-bioreactor: Growth impact of radial dispersion and shear stress. 16th International Couette-Taylor Workshop, Princeton, 2009.
 • Dostál M., Petera K., Rieger F.: Measurement of heat transfer coefficients in agitated vessel with tube baffles. International Conference BioFuels, Prague, 2009.
 • Dostál M., Petera K., Rieger F.: Measurement of Heat Transfer Coefficients in an Agitated Vessel with Tube Baffles, Acta Polytechnica, Vol. 50, No. 2, 2010.
 • Petera K.: Computational Fluid Dynamics, numerical techniques, and parallel computing. Schola Ludus, Nové Hrady, 2010. [Prezentace | Animace 1 | Animace 2 ]
 • Petera K., Dostál M., Rieger F.: Heat Transfer on Tube Baffles, XII Ogolnopolskie Seminarium na temat Mieszanie, 2011.
 • Papáček Š., Štumbauer V., Štys D., Petera K., Matonoha C.: Growth impact of hydrodynamic dispersion in a Couette-Taylor bioreactor, Mathematical and Computer Modelling, 1791-1795, Vol. 54, No. 7-8, 2011.
 • Petera K., Dostál M., Jirout T.: Heat transfer in agitated vessel with multistage axial flow impeller , 21th Polish Conference of Chemical and Process Engineering, 2013.
 • Petera K., Dostál M., Jirout T., Šulc R.: Flow modelling of pressurized sewerage system - stationary approach, 21th Polish Conference of Chemical and Process Engineering, 2013.
 • Štumbauer V., Petera K., Papáček Š.: The lattice Boltzmann method in bioreactor design and simulation , Mathematical and Computer Modelling, 1913-1918, Vol. 57, No. 7-8, 2013.
 • Dostál M., Petera K., Veříšová M., Jirout T.: Measurement of Heat Transfer Coefficient in Agitated Vessel with Helical Pipe Coil, 13 Polish Seminar on Mixing, 2013.
 • Dostál M., Věříšová M., Petera K., Jirout T., Fořt I.: Analysis of heat transfer in a vessel with helical pipe coil and multistage impeller , Canadian Journal of Chemical Engineering, 2115 - 2121, Vol. 92, No. 12, 2014.
 • Papáček Š., Jablonský J., Petera K., Rehák B., Matonoha C.: Modeling and Optimization of Microalgae Growth in Photobioreactors: A Multidisciplinary Problem, ISCS 2014: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems Emergence, Complexity and Computation Volume 14, 2015, p. 277-286.
 • Petera K.: Turbulent heat transport and its anisotropy in an impinging jet, EPJ Web of Conferences, Vol. 92, 02063, 2015.
 • Věříšová M., Dostál M., Jirout T., Petera K.: Heat transfer in a jacketed agitated vessel equipped with multistage impellers, Chemical Papers, 690-697, Vol. 69, 2015.

Některé další odkazy:

2019 © Karel Petera